Välkommen till HEAB!

Vi är experter inom spårentreprenad och transporter.
Harrysson Entreprenad AB

Spårentreprenad är ett brett område och kräver olika specialkunskaper.Vi har den kompetens som krävs för att erbjuda tjänster av högsta kvalitet.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Moderniseringar och ombyggnader

Vi åtar oss uppdrag för arbeten på station- och perrongområden, från projektering till färdigt resultat.

Service och underhållsarbete

Vi utför både service och underhållsarbeten vad gäller järnvägsspår, bland annat slipersbyten, byten räls, dränering och dikning.

Arbeten I järnvägsmiljö

Vi har specialutbildad personal och en järnvägsbesiktigad maskinpark som gör oss till en kompetent partner.

Marksanering

Vi har kunskapen och utrustningen för att göra saneringsjobb vid olyckor samt sanera impregneringsmedel på banområden.

Transporter

Vi kan transportera gods upp till 25 meter, entreprenadmaskiner och byggelement av olika slag.

Tillsynsmän

Alla våra grävmaskinister är utbildade tillsynsmän hos Banverket och våra medarbetare genomgår årlig fortbildning.

Harrysson Entreprenad AB

Våra kunder

Kontakta oss redan idag

Fyll i formuläret här intill så hör vi av oss så snart vi kan.