Arbeten i järnvägsmiljö

Harrysson Entreprenad AB

Säkerhet är alltid högsta prioritet i järnvägsmiljö

När vi utför olika arbeten i järnvägsmiljö är alltid säkerheten högt prioriterad. Vi har specialutbildad personal och en järnvägsbesiktigad maskinpark som gör oss till en kompetent partner. HEAB utför nyanläggningar, ombyggnader och reparationer av bangårdar, stationsanläggningar, räls och växlar. Oss kan du anlita för allt från transporter och sanering till service och underhåll. Vi gör också mark- och saneringsarbeten i järnvägsmiljöer.

Läs mer om vad de olika tjänsterna vi erbjuder för arbeten i järnvägsmiljöer innebär under respektive rubrik. Du är även varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster eller vilka kompetenser vår personal innehar.