Våra tjänster

Inom spårentreprenad och transport

HEAB Entreprenad erbjuder tjänster för spårentreprenad och transporter där vi hyr ut lastbilar, lastmaskiner, spår-och väggående grävmaskiner med förare.

Moderniseringar och ombyggnader

Arbeten på stationsbyggnader och perrongområden.

Service och underhållsarbete

Allt från slipers- och rälsbyten till dränering och dikning.

Arbeten I järnvägsmiljö

Specialutbildad personal och en järnvägsbesiktigad maskinpark.

Marksanering

Sanering vid olyckor samt av impregneringsmedel på banområden.

Transporter

Transporterar entreprenadmaskiner och byggelement av olika slag.

Tillsynsmän

Erbjuder kunniga tillsynsmän utbildade hos Banverket.