Moderniseringar & Ombyggnationer

Harrysson Entreprenad AB

Säkerhet i fokus med kompetent och erfaren personal

Vi på HEAB blir ofta anlitade för att genomföra förändringar, moderniseringar och ombyggnationer vad gäller stations- och perrongområden. Dessa arbeten kräver att det företag som utför arbetena har stort fokus på säkerhet, vilket vi har. Det gäller både under själva genomförandet och när vi har genomfört själva uppdraget.

Hos oss är du garanterad personal som är erfaren och utbildad. Vi har kompetensen att åta oss uppdrag där vi sköter allt från själva projekteringen och fram till dess vi kan leverera ett färdigt resultat. Kontakta oss redan idag för att få veta mer.