Kvalitet & Miljö

Genomsyrar hela vår verksamhet

Kvalitet och miljön står alltid i fokus och ligger till grund för verksamhetens utveckling. 

Här på HEAB arbetar vi ständigt med att utveckla verksamheten genom att sätta kvalitet, miljö och tillgänglighet i fokus. Det innebär att vi erbjuder tjänster vars kvalitets- och miljöprestanda kan specificeras. Vi utvärderar och förbättra även kontinuerligt verksamhetens processer. När vi anlitar underentreprenörer och leverantörer beaktar vi alltid kvalitets- och miljökrav. Vi följer självklart gällande lagstiftning och övriga krav som berör verksamheten, med våra kunders önskemål och krav i fokus.

Inom verksamheten strävar vi alltid efter att underhålla en öppen, trivsam och utvecklande arbetsplats, bland annat genom att erbjuda kompetensutveckling för personalen. För oss är det viktigt att respekt och jämställdhet ska råda bland ledningen och personalen. Dessutom ska samtliga inom företaget arbeta för att förebygga föroreningar, ohälsa och olyckor. Vi är ett transparent företag och vår miljö- och kvalitetspolicy är tillgänglig för allmänheten.