Marksanering

Harrysson Entreprenad AB

Sanering av miljöfarliga ämnen

Visserligen är järnvägstransporter ett förhållandevis säkert sätt att transportera miljöfarligt gods på, men en olycka kan trots allt inträffa. Om så sker har vi kunskapen och utrustningen för att göra saneringsjobbet åt dig.

Vi sanerar även banområden där gammalt impregneringsmedel från slipers och stolpar förorenat marken. Vill du veta mer om hur saneringsarbetet går till och vilka ämnen vi kan sanera hör gärna av dig till oss.